Christelijke HSP coaching voor hoogsensitieve vrouwen,
rondom het thema zelfbeeld en identiteit.

Hey, wat leuk dat je er bent! Ik ben Amanda en in deze video stel ik me graag aan je voor en vertel ik je alles over de wonderlijke weg die er toe heeft geleid dat ik nu kan doen, wat ik ontdekt heb dat ik het allerliefste doe, namelijk: hoogsensitieve vrouwen helpen te worden wie ze zijn! Kijk lekker rond en als je vragen hebt of kennis wilt maken, bel me of mail me dan vooral.

Hoe kijk jij naar jezelf?

Hoe je jezelf ziet en de gedachten en gevoelens die je over jezelf hebt, hebben veel invloed op hoe je in het leven staat. Denk je negatief over jezelf? Ben je bang om niet goed genoeg te zijn? Dan leidt dat vaak tot een kettingreactie van bijkomende psychische en soms lichamelijke klachten. Veel hoogsensitieve mensen worstelen hier mee. 

Gebroken zelfbeeld

Door allerlei omstandigheden kunnen er barsten zijn gekomen in jouw zelfbeeld, waardoor je niet (meer) vrij kunt bewegen richting jouw doel, maar opgesloten lijkt te zitten in een soort emotionele gevangenis. 

Psychische gevolgen
Veel mensen met een laag zelfbeeld of zwakke kern, hebben in meer of mindere mate last van aanverwante psychische klachten of stoornissen, zoals: faalangst, onzekerheid, obsessief perfectionisme, dwanghandelingen, bindings- en/of verlatingsangst, depressie, chronische vermoeidheid, extreme angst voor afwijzing, controledwang, angst- en eetstoornissen, verslavingen, gedachten over en poging tot zelfdoding etc.

Lichamelijke gevolgen
Door de psychische onrust ontstaan er ook gemakkelijk lichamelijke klachten, die vaak medisch gezien niet te verklaren zijn. De situatie kan je echt tot wanhoop drijven...

Verandering in de kern

Het is belangrijk dat het probleem bij de wortel wordt aangepakt, want dan zullen de andere klachten automatisch verminderen. Maar dat betekent dat er in de kern iets wezenlijks moet veranderen. De problematiek alleen psychisch benaderen schiet hierbij vaak te kort. 

Tools en trucjes
Wellicht heb je er al jaren van psychotherapie op zitten en weet je inmiddels wat je probleem is, maar krijg je te horen dat je ermee moet leren leven, door middel van zorgvuldig medicijngebruik en/of het toepassen van de tools en trucjes, die je in therapie zijn geleerd. Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om dit te aanvaarden. Je wilt gewoon dat je gebroken kern geheeld wordt... Maar dat kan helaas geen psycholoog, arts of medicijn bewerkstelligen.

Need a miracle

Maar gelukkig is er hoop; er is er één die jouw gebroken kern kan helen en je kan bevrijden uit je negatieve zelfbeeld en Zijn naam is Jezus. Wanneer je Hem leert kennen in Zijn volmaakte liefde en uiteindelijk in overgave je hart aan Hem geeft, zal Hij jou een nieuw hart geven. Een hart dat leeft en waarin de heilige Geest is, die jou van binnenuit kan en wil herstellen. Dit is bovennatuurlijk en daardoor voor ons mensen niet te bevatten, maar ik wil je aanmoedigen: Ga het ontdekken en laat je verwonderen!

Een nieuw hart zal Ik je geven en een nieuwe geest in je binnenste; het hart van steen zal ik uit je lichaam verwijderen en ik zal je een hart van vlees geven. Mijn Geest zal ik in je binnenste geven.

~ Ezechiël 36: 26-27 ~

God deed een wonder in mijn leven

Ik ben zelf niet gelovig opgevoed, maar op m'n 29ste vanuit een diep donkere situatie, waar ik al tien jaar in zat, tot geloof gekomen en heb na mijn overgave aan God, een wonderlijke genezing doorgemaakt. Halleluja! Mijn depressie verdween als sneeuw voor de zon en ik liep werkelijk over van vreugde en levenslust. Al die tijd had ik met m'n rug naar het leven gestaan en vast gezeten in de slachtofferrol, iets wat ik, ondanks vele jaren van therapie, zelf maar niet kon keren. Maar door het wonder van wedergeboorte stond ik opeens 180 graden gedraaid, klaar om ècht te gaan leven, in plaats van overleven. Er was iets wezenlijks veranderd in mijn kern; ik wist niet wat me overkwam!

Herstel van binnenuit
De periode er na heeft voortdurend in het teken gestaan van innerlijk herstel. Wonderlijk om te ervaren hoe steeds meer klachten, angsten en blokkades verdwenen, doordat m'n denken zich vernieuwde, onder leiding van de heilige Geest en Gods Woord. Mijn denkpatroon van angst veranderde in een denkpatroon van liefde. Mijn nieuwe, eeuwig vaststaande identiteit als 'geliefde dochter van God', herstelde m'n zelfbeeld duurzaam. Tevens ben ik afgekomen van m'n eetproblemen, waar ik al tien jaar mee kampte, ben ik gaan houden van m'n hoogsensitiviteit en word ik niet meer geblokkeerd door extreme angst voor afwijzing. Ik ben God zo dankbaar.

Hartsverlangen

Ik wil niets liever dan andere hoogsensitieve vrouwen helpen om ook hun ware identiteit in Christus te ontdekken en op een pro-actieve manier te leren omgaan met hun hoogsensitiviteit. Zowel christelijke HSP-vrouwen als hoogesensitieve vrouwen die God nog niet kennen, maar wel nieuwsgierig zijn naar Hem, kunnen bij mij terecht voor christelijke coaching.

Hoogsensitiviteit en een laag zelfbeeld

Mooie eigenschap met schaduwkant

Hoogsensitiviteit is een eigenschap die bij 15-20 % van de mensen voorkomt, zowel bij mannen als vrouwen. In essentie is het een prachtige eigenschap, die maakt dat je veel kunt ervaren van alles en iedereen om je heen en van God; dat je mensen goed aan kunt voelen en in communicatie vaak aan een half woord genoeg hebt. Wanneer je jezelf voldoende tijd gunt voor diepgaande verwerking van de veelheid aan prikkels die er ongefilterd binnenkomen, ben je vaak sneller dan gemiddeld in staat om het grotere plaatje te overzien. Handig! Maar zoals zoveel mooie dingen, heeft ook hoogsensitiviteit schaduwkanten, zoals overprikkeling, wat kan leiden tot overspoeld of zelfs burn-out raken. Misschien herken je dat wel? Ik heb hier zelf ook erg mee geworsteld.

Overprikkeling

De snelle overprikkeling maakte me onzeker en teleurgesteld over m'n eigen kunnen. Zelfs onder normale omstandigheden was ik vaak gestresst en kreeg dan allerlei lichamelijke klachten. Daardoor groeide bij mij de overtuiging dat ik zwak was en het leven niet aan kon. Bovendien voelde ik me vaak onbegrepen en raar. Mijn zelfbeeld werd steeds negatiever, ik raakte uitgeput en ging me thuis terug trekken; in overlevingsmodus. Gelukkig heb ik in de loop van de jaren veel mogen leren en kan ik nu voluit leven. Hier volgen alvast een paar belangrijke bevindingen.

Meer weten over hoogsensitiviteit?

Elke van Hoof is klinisch psycholoog en doet wetenschappelijk onderzoek naar hoogsensitiviteit. Als je meer te weten wilt komen over dit onderwerp zijn haar boeken en publicaties een aanrader.

Eerste hulp bij hoogsensitiviteit - Elke van Hoof

Hoogsensitief, wat je moet weten - Elke van Hoof

4 belangrijke sleutels om in je kracht te komen en te blijven

Inzicht in jezelf en de eigenschap

Als hoogsensitiviteit een van jouw eigenschappen is, is het goed om hier meer inzicht in te krijgen, zodat je jezelf en de manier hoe je brein functioneert beter gaat begrijpen en je een levensstijl kunt creëren die bij jou past. Van reactief naar pro-actief omgaan met de eigenschap.

Je ware identiteit ontdekken

Identiteit gaat ten diepste over bestaansrecht. Het verlangen naar bevestiging van ons bestaansrecht, kan door niets  in deze wereld duurzaam vervult worden. Maar ik heb ontdekt dat God een ieders bestaansrecht, door geloof in Jezus, voor de eeuwigheid bevestigt. Wat een rust..

Herstel van innerlijke gebrokenheid

Als er veel onverwerkte pijn van binnen opgeslagen ligt, kan dit (onbewust) zwaar op je drukken en je vermoeien. Een van de wonderlijkste dingen die Jezus wil doen, is jouw hart helen van die innerlijke gebrokenheid. Daardoor groeit je belastbaarheid en raak je niet zo snel meer overspoeld.

Ontdek je talenten en Gods plan voor jou

Wanneer je ontdekt welke talenten je hebt gekregen en daar écht mee gaat werken, ontstaat er flow en kan je meer aan dan je ooit had gedacht. God heeft je uniek gemaakt en Hij heeft een plan voor jou, waar alleen jij op jouw unieke manier invulling aan kunt geven. Ga ervoor!

Waar ontleen jij je identiteit aan?

Bewust of onbewust zijn we vaak geneigd onze identiteit te ontlenen aan:

  • Wat we doen
  • Wat we hebben en/of
  • Wat anderen over ons zeggen

Dit zijn zaken waar we tot op zekere hoogte invloed op uit kunnen oefenen, maar waar we nooit de volledige controle op kunnen hebben. Ze hebben allemaal een onzeker en veranderlijk karakter. Als je hier je identiteit aan ontleent, sta je niet stevig...  Maar God biedt je, in Christus, een rotsvaste identiteit aan.

Kijk tip!

In dit filmpje geeft Henri Nouwen op een bevlogen manier onderwijs over het onderwerp 'identiteit'. Interessant? Bekijk ook deel 2 en deel 3 van deze preek.

"Ik ben wat ik doe."
"Ik ben wat ik heb."
"Ik ben wat anderen over me zeggen."

Een rotsvaste identiteit

Gods geliefde kind

God de Vader ziet jou als Zijn geliefde kind. Wat er ook gebeurd is; hoe groot de chaos in je leven ook mag zijn; Hij veroordeelt je niet. Er is genade voor iedereen, doordat God Zijn enige Zoon, Jezus Christus, als het volmaakte offer voor onze zonden aan het kruis liet sterven. Door Jezus is de weg naar God vrij en kan je tot Hem naderen. Hij staat op de uitkijk, met Zijn armen wijd open om jou te omhelzen en Zijn bovennatuurlijke, onvoorwaardelijke liefde in jouw hart uit te storten (Lucas 15: 11-32). Ren je in Zijn armen..? Die keuze is volledig aan jou. God is liefde en Hij gaf de mens een vrije wil. Hij zal je nooit tot iets dwingen, maar nodigt je van harte uit.

Ingaan op Zijn uitnodiging

Je hart openen voor God is misschien wel het spannendste wat je kunt doen en je vraagt je wellicht af wat er dan zal gebeuren. Vaak denken we: "Zien is geloven.", maar bij God is het precies andersom: "Geloven is zien." Ga jij op Zijn uitnodiging in dan word je Zijn kind en Hij jouw Vader. Je zult Hem steeds beter leren kennen en zien hoe wonderschoon Hij is. Hoe intiemer je God leert kennen, hoe beter je jezelf leert kennen, want je bent naar Zijn evenbeeld gemaakt (Genesis 1:27). In Zijn nabijheid kan je in alle rust herstellen en kan Hij je steeds verder terug brengen naar hoe Hij jou in aanvang bedoeld had, voordat het leven over je heen raasde. 

Voor de eeuwigheid bevestigd

Jouw identiteit als Gods geliefde kind, is rotsvast; jouw bestaansrecht is voor eeuwig bevestigd. Niets of niemand kan daar invloed op uitoefenen. Het gaat niet langer om wat jij doet, maar om wat Jezus voor jou heeft gedaan. En niet om wat mensen over je zeggen, maar om wat je hemelse Vader over je zegt. In de bijbel maakt God bekend wie Hij is en hoeveel Hij van je houdt. Bekijk de fimpjes hieronder en maak kennis met God, jouw volmaakte Vader en met jouw ware identiteit; je identiteit in Christus.

Tips voor als je op zoek wilt gaan naar God