Christelijke HSP coaching

Focus op identiteit en hoogsensitiviteit
Vanuit True Identity coach ik hoogsensitieve (jonge) vrouwen die worstelen met een laag zelfbeeld en alle klachten, angsten en overlevingsmechanismes die daaruit voort kunnen komen. Te denken valt aan: faalangst, onzekerheid, obsessief perfectionisme, dwanghandelingen, bindings- en/of verlatingsangst, depressie, chronische vermoeidheid, extreme angst voor afwijzing, controledwang, angst- en eetstoornissen, verslavingen en gedachten over en poging tot zelfdoding etc. Mijn coaching is vooral gericht op het thema 'identiteit', omdat in identiteitsproblematiek vaak de oorzaak ligt van het ontwikkelen van symptomen, zoals hiervoor genoemd. En ik help je natuurlijk graag om meer inzicht te krijgen in de eigenschap 'hoogsensitiviteit' en hoe je er op een pro-actieve manier mee om kunt gaan in het dagelijks leven. Met als doel dat jouw kijk op en leven met de eigenschap zich zal vernieuwen. Van klacht naar kracht!

Vernieuwen van denken
Een laag zelfbeeld komt vaak voort uit de overtuiging niet goed genoeg te zijn. Ik weet onder andere uit eigen ervaring hoe hardnekkig en diepgeworteld deze overtuiging kan zijn en hoe moeilijk het is om je denken hierin te vernieuwen, als je eenmaal gelooft dat dit de 'waarheid' is. Dat maakt wellicht dat de positieve dingen die mensen over je zeggen of die je over jezelf denkt nooit duurzaam effect hebben. Je hebt steeds weer bevestiging nodig, maar het lijkt niet te kunnen landen in je hart.

Iets krachtigers
Er is misschien iets krachtigers nodig. Ik wil je daarom, als je daarvoor open staat, graag meenemen in wat God, die hoger is dan alle mensen, over jou zegt en hoeveel Hij van jou houdt. Wanneer je Hem leert kennen kan hij jou een een rotsvaste identiteit geven waar niemand iets aan af kan doen of iets aan toe kan voegen. Je bent en blijft Zijn geliefde kind. En Hij is de volmaakte Vader die nooit veranderen zal. In Hem is jouw bestaansrecht voor de eeuwigheid bevestigd. Wat een rust...

Luister tip!

The only way is up
Vanuit die rust kan je effectief gaan groeien en kunnen klachten en angsten steeds verder verdwijnen. Ook ga je ontdekken wie je werkelijk bent en welke talenten je hebt gekregen, die voor jezelf en anderen een zegen zijn en richting geven aan je leven. En dit alles hoef je niet langer alleen op eigen kracht te doen, maar daarvoor kan je kracht ontvangen van God in de vorm van de heilige Geest. Jezus belooft dat wanneer jij Hem aanneemt als je Redder en je hart aan Hem geeft, Hij jou een nieuw, levend hart geeft, waar Zijn Geest (de heilige Geest) in is (Ezechiël 36: 26-27 ). Dit is het wonder van wedergeboorte. Het is een bovennatuurlijke transformatie, die in woorden niet uit te drukken is. Je moet het echt ervaren. Het is je enorm gegund! In dit avontuur met God ben ik graag je metgezel.