Pijlers

True identity HSP coaching heeft een bijbels fundament en steunt op de volgende pijlers:

Liefde

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.
Matteüs 22:36-40

Liefde is de belangrijkste waarde in mijn leven. God is liefde (1 johannes 4:8). Sinds Zijn volmaakte, onvoorwaardelijke liefde in maart 2016 mijn hart vervulde, voel ik me compleet en ècht geliefd. Het is Zijn liefde die mij drijft in het coachingswerk dat ik doe.

Geen veroordeling

Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden.
Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden.
Vergeef, dan zal je vergeven worden.
Lucas 6:37

Je kunt overal over praten en hoeft niet bang te zijn voor veroordeling of afwijzing. Het kan zo opluchten en helend werken als je spreekt over jouw diepliggende thema's en gebrokenheid. Schroom niet; het is veilig, welke emoties er ook naar boven komen .  

Gebed

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Jakobus 5:16

Wanneer je de deur van je hart voor God opent, kan en wil Hij jou graag helpen in jouw proces van worden wie je bent. Gebed is daarvoor de sleutel en vormt in mijn optiek een belangrijk onderdeel van de  coachingsgesprekken. Indien jij je er ook prettig bij voelt, beginnen en eindigen we elke sessie met (hardop gesproken) gebed. Je hoeft niet zelf te bidden, maar het mag uiteraard wel.

Transformatie

Be transformed by the renewing of your mind.
Romeinen 12:2

Alles wat we doen of juist laten hebben we eerst gedacht. Schematisch gezien werkt het zo: gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag. Wanneer je jouw gedrag, je levenswandel en/of de manier waarop je naar jezelf kijkt, wilt veranderen is het dus belangrijk om je denken te vernieuwen. Samen gaan we op zoek naar beperkende overtuigingen en/of onwaarheden die er wellicht in jouw denken bestaan en die je (onbewust) op een dood spoor hebben gebracht. Met als doel ze te vervangen door helpende overtuigingen die waar zijn. Want de waarheid maakt vrij.

Kosteloos

Om niet ontvangen, om niet gegeven.
Matteüs 10:8 

Ik heb Gods genezende liefde en genade voor niets mogen ontvangen en het is mijn hartsverlangen om het op dezelfde manier te delen met anderen. Er zijn dus geen kosten verbonden aan de christelijke HSP-coaching die ik aanbied. Tijd is uiteraard wel kostbaar, dus wanneer een afspraak niet door kan gaan graag minimaal 24 uur van te voren doorgeven.