Blog

De verlammende kracht van zelfmedelijden

Vele jaren heeft mijn leven op slot gezeten. Ik was psychisch ziek en kon voor m'n gevoel niet voor of achteruit. Als je me nu zou vragen wat in mijn ogen de grootste rem op mijn leven is geweest, dan kan ik niet anders dan eerlijk antwoorden: "Het was zelfmedelijden; leven vanuit de slachtofferrol, omdat ik het leven niet leek aan te kunnen..." Niet bepaald iets om trots op te zijn. Sterker nog, ik ken bijna geen onderwerp wat over het algemeen zo'n heftige weerstand teweeg brengt als het wordt aangesproken, als zelfmedelijden. 

Slachtoffer vs meer dan overwinnaar in Christus
Gelukkig heeft God me in mijn proces van herstel ook heel liefdevol gebracht tot  het heldere inzicht dat ik geen slachtoffer ben, maar meer dan overwinnaar in Christus. En dat voor het leven in vrijheid wat Hij voor mij had het toch echt noodzakelijk was om zelfmedelijden los te laten. Me te bekeren van zelfmedelijden dus. Bewustwording is stap 1, maar de daad bij het woord voegen ging moeizaam. Zo moeizaam dat het bijna m'n relatie met Joost heeft gekost... Het was alsof ik lamgeslagen was door een kracht die sterker was dan ik zelf. Ten einde raad waren we toen we in september 2018 de Power & Love-conferentie bezochten. Ik weet nog goed hoe daar uiteindelijk de verlossing kwam..

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.

~Romeinen 8:37, NBG ~

 

Bekering en bevrijding
Evangelist Todd White deed na zijn indrukwekkende preek over toewijding aan God een oproep aan iedereen om de heilige Geest te vragen of je nog kamers van je hart niet aan God had overgeven. En als dat zo was: "Kom dan naar voren en geef ze aan Hem over." Direct wist ik het: "Ik heb niet alleen een kamer van zelfmedelijden in m'n hart, het is een hele loft.. En ik verblijf daar voortdurend... Het is m'n comfort zone, maar ook m'n gevangenis. Dit kan zo niet langer." Vol berouw sprong ik op van m'n stoel en zei tegen Joost: "Ik moet me nu bekeren van zelfmedelijden." Joost had een zichtbaar 'Halleluja-momentje' en rende achter me aan naar voren. Ik beleed God mijn zelfmedelijden en bekeerde me er van. Samen met een gebedsmedewerker sprak Joost bevrijdingsgebed uit, omdat er zichtbare manifestaties optraden. Ik werd bevrijd door Jezus en voelde me vrijer dan ooit. Vanaf nu kon ik echt voluit gaan leven. Ik kon niet meer stoppen met huilen van vreugde.

Waarom er bevrijding nodig was
Wellicht vraag je je af waarom er manifestaties optraden en er bevrijding nodig was toen ik me bekeerde. Kort gezegd zit dat zo. Zelfmedelijden is een zonde. (Zonde betekent je doel missen, iets wat voor zelfmedelijden zeker geldt). (Langdurig) leven in een bepaalde zonde, kan ongemerkt een deur open zetten voor 'krakers': machten uit het rijk der duisternis. Zo'n binnengekomen macht veroorzaakt gebondenheid (niet te verwarren met bezetenheid). Op het moment dat je berouw hebt, je zonde belijdt aan God en je ervan afkeert, verliest de 'indringer' zijn legale rechtsgrond om te verblijven in jouw huis: jouw ziel en lichaam. Als hij hier tegen protesteert kan dat heel soms zichtbaar worden in lichamelijke manifestaties. Maar wanneer hij wordt weggestuurt in de naam van Jezus, vlucht hij weg. 

Zelfmedelijden verlamt enorm
Sinds de wonderlijke bevrijding, heb ik zo'n diep besef gekregen van hoe groot de verlammende kracht van zelfmedelijden is, maar Jezus' kracht is miljoenen malen groter! Halleluja!

De gevangenis verlaten
Het raakt m'n hart als ik zie hoeveel mensen gevangen zitten in zo'n zelfde gevangenis van zelfmedelijden. Een 'gevange' kan daar op zoveel manieren terecht gekomen zijn. Denk bijvoorbeeld aan pijn en leed dat iemand (in het verleden) is overkomen of dat het algehele leven als zwaar wordt ervaren, door bijvoorbeeld hoogsensitiviteit. En er zijn natuurlijk nog 1001 andere oorzaken waardoor iemand uit het veld geslagen kan raken. Maar je hebt altijd een keuze hoe je er mee om zult gaan. Ik wilde dit getuigenis open en eerlijk delen, ter bewustwording en bemoediging.

Als je jezelf herkent in mijn verhaal, dan moedig ik je vol liefde aan: "Ga het proces met God aan. Hij wil je zo graag bevrijden.." 

Luister 'I am no victim'

Scroll to top
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)